История на сексуалността, Том 1

Волята за знание, Foucault, Michel, Евразия-Абагар, Pages: 216, Paperback, Bulgarian, Year: 1993, Bulgaria
8.00 
EAP19021403BG
1 item/s

Изследването на Мишел Фуко в първи том на История на сексуалността. Волята за знание поглежда към периода от 17 до 19 век (както и лаконично споменаване на 20 век). Идеините насоки на труда са свързани с очертаването на промените, настъпили в сексуалността по време на разглеждания период. Някои от основните понятия в инструментариума на Фуко са: власт, знание, дискурс, диспозитив, анатомополитика, биовласт, биополитика, биоистория. Чрез тези понятия Фуко изгражда основните си идеи като очертава промените, вписани в рационалната всекидневна реалност на Запада – изобретяването, производството, натрупването, разпръсването/множенето, динамиката и управлението на техники, практики, дискурси върху сексуалността. Чрез дискурсите изкристализират и се оформят последователно научните диспозитиви на знание и власт и диспозитива на сексуалност.

Author :
Foucault, Michel
Translator:
  • Koleva, A
Place :
  • Плевен
Publisher :
Евразия-Абагар
Pages :
216
ISBN :
  • 9544500162
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1993
Condition :
96
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+