Тайната на живота

Freud, Sigmund, Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 400, Paperback, Bulgarian, Year: 1993
Основни психоаналитични съчинения на Фройд, изясняващи природата на психоанализата като метод, същността на грешните действия, в това число и грешките на езика, отношението между автоеротизма и мазохизма.
15.00 
EAP19022201BG
1 item/s
Раздел I
ЗА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Част I 
За възникването и развитието на психоанализата. - Хистерия. - Един случай на д-р Бройер. - «Talking cure». - Произход на симптомите от психични травми. - Симптомите като символи на спомените. - Фиксиране върху травмите. - Снемане на афектите. - Хистерична конверсия.- Раздвояване на психиката. - Хипноидни състояния

Част II . 
Изследванията на Шарко и Жане. - Изменение на техниката. - Отказ от хипноза. - Изтласкване и съпротивление.- Пример за изтласкване. - Образуване на симптомите в резултат на неуспешно изтласкване. - Цел на психоанализата

Част III 
Техника на познаване по свободно възникващите мисли на болния. - Непряко изображение. - Основно правило на психоанализата. - Асоциативен експеримент. - Тълкуване на сънищата. - Изпълнение на желанията в съновидението.- Работата на съновидението. - Грешни, симптоматични и случайни действия. - Възражения против психоанализата

Част IV 
Етиологично значение на сексуалността. - Инфантилната сексуалност. - Американският наблюдател на любовта в детска възраст. - Психоанализи при децата. - Фаза на автоеротизьм. - Избор на обекта. - Окончателно формиране на половия живот. - Връзката между неврозата и перверзията. - Ядреният комплекс на неврозите. - Отдръпването на детето от родителите

Част V 
Регресия и фантазия. - Невроза и изкуство. - Пренасяне.- Страх от освобождаване на изтласканото. - Резултатите от психоаналитичната работа. - Вредата от изтласкването на сексуалното

Раздел II
ПСИХОЛОГИЯ НА МАСИТЕ И АНАЛИЗ НА АЗА 

I. Увод 
II. Льобон и неговата характеристика на масовата душа 
III. Други оценки на колективния душевен живот 
IV. Внушение и либидо 
V. Две изкуствени маси: църквата и войската 
VI. По-нататъшни задачи и насоки за работа 
VII. Идентификация 
VIII. Влюбеност и хипноза 
IX. Стадният инстинкт 
Х. Масата и първобитната орда 
XI. Една степен в Аза 
XII. Допълнения

Раздел III
ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 

I. Забравяне на собствени имена 
II. Забравяне на чужди думи 
III. Забравяне на имена и словосъчетания 
IV. За спомените от детството и покриващите спомени 
V. Грешки на езика 
VI. Грешки при четене и писане
А. Грешки при четене 
Б. Грешки при писане

VII. Забравяне на впечатления и намерения
А. Забравяне на впечатления и знания 
Б. Забравяне на намерения

VIII. Действия, извършвани «по погрешка» 
IX. Симптоматични и случайни действия 
Х. Грешки заблуждения 
XI. Комбинирани грешни действия 
XII. Детерминизъм - Вяра в случайността и суеверие - Общи забележки

Раздел IV
БЪДЕЩЕТО НА ЕДНА ИЛЮЗИЯ

Раздел V
ТАЙНИТЕ НА ЖИВОТА 

I. Характер и анална еротика 
II. Икономическият проблем на мазохизма 
III. Отрицанието 
IV. Фетишизъм

Бележки
Кратък речник на психоаналитичните термини

Author :
Freud, Sigmund
Editor:
  • Владимирова, Е.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
400
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1993
Condition :
90

No posts found

Write a review
+