Феноменологическият метод

Discovery of the Self, Gradinarov, P. I., Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 320, Paperback, Bulgarian, Year: 1996, Bulgaria
Монографично изследване върху възможностите на феноменологическия метод в интерпретацията на Хусерл и Шелер.
5.00 
EAP19030703BG
2 item/s
Един опит за синтетично представяне на феноменологическата философия в горещата точка на нейното непрекъснато видоизменение под напора на нови идеи и проблеми. Феноменологията не е просто наука за описание на еднозначно схванати феномени в потока на чистото съзнание, а философско-метафизическа пропедевтика, подготовка за навлизане във висшите области на същностното познание, потъване в дълбините на собствената ни субективност, аподиктично, т.е. същностно-необходимо саморазкриване на Аза чрез метода на феноменологическата редукция (епохе) и последвало изграждане (конституция) на един необходимо-очевиден свят, в който понятията за Бог и човек в крайна сметка съвпадат.
Author :
Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
320
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1996
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+