Светът като воля и представа, Том 1, Книга 1-2

Първа Медитация, Schopenhauer, Arthur, Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 192, Paperback, Bulgarian, Year: 1995, Bulgaria
Програмната творба на Артур Шопенхауер.
3.00 
EAP19030804BG
1 item/s
Класическата немска философия завършва с преодоляването на субект-обектното отношение и разглеждането на света като непрекъснат процес на обективация на волята в себе си. В търсенето на истината за ставането Шопенхауер намира подкрепа не само в трансценденталния метод на Кант, но в древноиндийската философия на Ведите, а също и в будизма…
Author :
Schopenhauer, Arthur
Editor:
  • Владимирова, Е.
Translator:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
192
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1995
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+