Човекознание

Увод в индивидуалната психология, Adler, Alfred, Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 288, Paperback, Bulgarian, Year: 1995, Bulgaria
Да бъдеш човек означава да се чувстваш непълноценен.
20.00 
EAP19030901BG
1 item/s

Алфред Адлер (1870-1937г.) създава нов индивидуално психологически подход за изследване и лечение на човешката психика, в центъра на който стои индивидът с неговата линия на движение, план и стил на живот, създадени още в ранното детство. Индивидуално-психологическият подход на Адлер представлява нов етап в развитието на световната психология.
Книгата "Човекознание" представлява събрани лекции на Адлер, изнесени във Виена пред огромна публика, издадени в 1926, представляващи въвъдение в Индивидуалната психология. Идеята на Адлер е да постави началото на научна дисциплина в медицината - "човекознание", която да изведе основните принципи за опознаване на хората с цел по-добро организиране на техния живот.

Книгата съдържа възгледите на Адлер по важни въпроси:
- всеобщи основни принципи за науката човекознание
- чувство за малоценност и чувство за превъзходство
- социалният характер на духовния живот на човека
- чувство за общност
- детето и обществото
- образът на света като цяло
- елементи на развитие на светогледа - възприятие, представи, спомени, сънища, фантазии
- въздействие на един човек върху друг - хипноза, сугестия.

Author :
Adler, Alfred
Editor:
  • Великова, Кларита
Translator:
  • Baeva, Galya
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
288
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1995
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+