Психоанализа и митология

Митът за раждането на героя, Rank, Otto, Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 328, Paperback, Bulgarian, Year: 1998, Bulgaria
Книгата ще представлява несъмнен интерес както за широката читателска публика, така и за специалисти психолози, философи, културолози и психиатри.
10.00 
EAP19030906BG
1 item/s
Творческото наследство на Ото Ранк обхваща произведения, посветени главно на психоаналитичното изследване на литературата, изкуството и културата. В настоящия том са включени съществено преработените и разширени издания на два от най-важните в историята на психоанализата труда – „Психоаналитични приноси към изследването на мита“ и „Митът за раждането на героя“.
Author :
Rank, Otto
Translator:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
328
ISBN :
  • 9546280214
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1998
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+