Йога-даршана

Samadhi-pada, Patanjali, Vyasa, Vacaspati Misra, Vijnana Bhiksu, Nagoji Bhatta, Bhoja Raja, Eurasia Academic Publishers, Bibliotheca Indica, Pages: 636, Paperback, Bulgarian, Year: 1998, Bulgaria
Философията на Йога, изложена от Патанджали и разяснена от серия велики индийски мислители.
35.00 
EAP19031304BG
1 item/s
Основният текст на Йога, съставен от мъдреца Патанджали и коментиран последователно от велики индийски философи и мъдреци от 6 век до началото на 20 век. Снабдена с феноменологичен коментар и пояснения. Глава Първа: За Медитацията, т.е. Самадхи-пада, излага цялата философия на Йога в синтезиран вид, а следващите три глави доизясняват отделните аспекти на учението.
Author :
Patanjali
Co-authors :
  • Bhoja Raja
  • Nagoji Bhatta
  • Vacaspati Misra
  • Vijnana Bhiksu
  • Vyasa
Translator:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Bibliotheca Indica
Pages :
636
ISBN :
  • 9546280178
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1998
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+