Божествената Йога: Бхагавадгита с коментарите на Шанкара

Bhagavadgita-bhasya, Sankara Acarya, Eurasia Academic Publishers, Bibliotheca Indica, Pages: 384, Paperback, Bulgarian, Year: 1996, Bulgaria
Коментарът на Шанкара Ачаря е драгоценен камък в короната на индийското философско-религиозно наследство, където Шанкара е смятан за махараджа на философите.
8.00 
EAP19031309BG
1 item/s
Коментарът на Шанкара върху Песента на Господа (Бхагават-гита) е философско-религиозен синтез на основните видове йога (връзка) с Висшата реалност и пътищата за нейното постигане в устойчиво, еднопредметно съзерцание на Истината.
Author :
Sankara Acarya
Editor:
  • Gradinarov, P. I.
Translator:
  • Zhivin, L.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Bibliotheca Indica
Pages :
384
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1996
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+