Воля за власт

Nietzsche, Fr., Захарий Стоянов, Pages: 728, Hardcover, Bulgarian, Year: 2009, Bulgaria
Вижте също двутомното издание на Воля за власт.
12.50 
EAP19032202RU
1 item/s
Книгата включва един от най-фудаменталните трудове на немския философ, създал теорията за "свръхчовека" и култа към "волята за власт" като първична движеща сила на човешката история. Неговите трудове оказват значително влияние върху философската мисъл (философията на живота, прагматизма, екзистенциализма, Бергсон).
Author :
Nietzsche, Fr.
Translator:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Захарий Стоянов
Pages :
728
ISBN :
  • 9789540900735
Cover:
  • Hardcover
Language :
  • Bulgarian
Year :
2009
Condition :
99
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+