Критически речник на аналитичната психология на К. Г. Юнг

Collective, Самюелз, Андрю, Плаут, Фред, Шортър, Бани, Евразия-Абагар, Pages: 220, Paperback, Bulgarian, Year: 1993, Bulgaria
Речникът е ценно помагало за практикуващите в областта на аналитичната психология, психиатрията, психоанализата, психотерапията, социалните дейности и религията. 
6.00 
EAP19032201BG
1 item/s
Предлаганият речник е едно необходимо средство за ориентиране в нелекия за разбиране език в работите на Юнг, в творчеството на известния учен в областта на аналитичната психология. Той има за цел също да покаже как авторите след смъртта на Юнг през 1961 г. преработват, усъвършенстват или изменят неговите термини, да прокара граница и паралел с психоанализата.

Речникът включва:

• термини и идеи, въведени или развити първоначално от Юнг;

• термини и идеи с обща употреба в психодинамиката, използвани по специфичен начин от Юнг;

• обикновени думи, употребявани по необичаен начин от Юнг;

• термини, въведени и развити от други аналитични психолози;

• психоаналитични термини, преработени или разширени от Юнг.

Author :
Collective
Co-authors :
  • Плаут, Фред
  • Самюелз, Андрю
  • Шортър, Бани
Editor:
  • Табакова, Саня
Translator:
  • Бояджиева, Марина
Place :
  • Плевен
Publisher :
Евразия-Абагар
Pages :
220
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1993
Condition :
96
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+