Органон, Част 1

Съчинения в шест тома. Том 1, Aristotle, Захарий Стоянов, Pages: 600, Hardcover, Bulgarian, Greek, Year: 2008, Bulgaria
Първата част от първия том на съчиненията на Аристотел включва оригиналния текст на „Категории“, „За тълкуването“ и „Първа аналитика“ и нов, подобрен превод от Иван Христов.
10.00 
1 item/s

На вниманието на читателя е първото българско многотомно издание на Аристотел. Шестте тома включват неговите основни логически, натурфилософски, метафизически, етически, политически и реторически съчинения. Първият том е посветен на логическите съчинения (т. нар. „Органон“). Изданието е двуезично – на старогръцки и на български.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Категории
За тълкуването
Първа аналитика

  • Книга първа
  • Книга втора

Списък на съкращенията и символните означения
Коментар за "Категогирии"
Коментар за "За тълкуването"
Коментар за "Първа аналитика"

  • Книга първа
  • Книга втора

Показалец за имената
Предметен показалец

Author :
Aristotle
Translator:
  • Христов, Иван
Place :
  • Sofia
Publisher :
Захарий Стоянов
Pages :
600
ISBN :
  • 9789547399075
Cover:
  • Hardcover
Language :
  • Bulgarian
  • Greek
Year :
2008
Condition :
99
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+