Избрани диалози

Seneca, Проданов, Васил, Наука и Изкуство, Философско наследство, Pages: 376, Hardcover, Dust jacket, Bulgarian, Year: 1987, Slightly damaged jacket, Bulgaria
Според Сенека, нищо не ни дава сигурност, че утре наистина ще имаме време да сторим онова, което можем да направим днес; поради това трябва да действаме сега, и то по такъв начин, сякаш в неотложността на действието изразяваме целия смисъл на живота си.
4.00 
EAP19032801BG
1 item/s
Луций Аней Сенека (на латински: Lucius Annaeus Seneca) е римски философ и писател. Един от най-видните римски мислители и безспорно най-значимият представител на т.нар. нова стоа, т.е. на римския стоицизъм. Сенека произхожда от богат аристократически род - баща му, Сенека Стари, е ретор и принадлежи към съсловието на конниците.
Сенека е автор на философски и други произведения.

Голям майстор на формата - блестящ стилист - Сенека въздейства с елегантност на литературните форми и като добър познавач на античността. Главното му и най-известно съчинение е „Нравствени писма до Луцилий“, съдържащо 124 писма, образец на римския епистоларен жанр. В него са отразени етико-философските идеи на мислителя, преживял немалко от превратностите на своето време. Писмата са адресирани до приятеля му Луцилий, който от епикурейството преминава към позициите на стоицизма. На проблемите на етиката са посветени още „За гнева“ , „За милосърдието“, „За щастливия живот“, „За благодеянията“, „За снизхождението“. Автор е на натурфилософското произведение „Естествено-научни въпроси“, където продължава богатата традиция на стоиците по въпросите за природата.

Автор е на девет трагедии - „Медея“, „Едип“, „Агамемнон“ и др., сюжетите на които са почерпани от творбите на Есхил, Софокъл и Еврипид. В сатирата „Отиквяването на Клавдий“ обрисува иронично образа на бившия император.

Натурфилософските идеи на Сенека утвърждават пантеизма.

Основното понятие в етиката на Сенека е понятието добродетел, схващано като обща цел на всички индивиди, независимо от техния произход или съсловна принадлежност. Върху осъществяването на добродетелния живот не играят такива фактори като слава, обществено положение и други подобни. Решаващото условие за създаването на моралния човек е разумът, който трябва да господства над чувствата, страстите, нагоните и навиците. Рационализмът на Сенека е отрицание на хедонизма, цинизма и грубо материалистичната и вулгарна представа за живота.

Племенник на Сенека е известния римски епически поет Лукиан.

Съдържание

Един моралист до един злодей - поука за много времена
Към Серен за твърдостта на мъдрия
Към Новат за гнева
Първа книга
Втора книга
Трета книга
Утешение към Марция
До Галион за щастливия живот
Към Серен за спокойствието на духа
До Павлин за краткостта на живота
Утешение до майка ми Хелвия
Бележки
Author :
Seneca
Co-authors :
  • Проданов, Васил
Translator:
  • Николова, Анна
Place :
  • Sofia
Publisher :
Наука и Изкуство
Series :
Философско наследство
Pages :
376
Cover:
  • Hardcover
  • Dust jacket
Language :
  • Bulgarian
Year :
1987
Condition :
80
Notes :
  • Slightly damaged jacket
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+