История на философията, Том 1

Hegel, G. W. F., Наука и Изкуство, Философско наследство, Pages: 488, Hardcover, Dust jacket, Bulgarian, Year: 1982, Underlined words on few pages, Bulgaria
Първи том от тритомното издание на Лекции по история на философията от Хегел.
6.00 
EAP19032803BG
1 item/s

Съдържание

Историята на философията във философията на Хегел - Генчо Дончев... 7

Лекции по история на философията
Встъпително слово... 105
Увод... 111
А. Понятие за история на философията... 117
1. Обикновени представи относно историята на философията... 120
.
.
Б. Отношение на философията към други области... 158
1. Историческата страна на тази връзка... 159
.
.
Източна философия... 224
А. Китайска философия... 227
Б. Индийска философия... 232
 
Първа част
Гръцка философия
Увод... 225
Седемте мъдреци... 261
.
Първи дял
Първи период... 270
Първа глава
Първи период. Първо подразделение... 270
А. Философия на йонийците... 275
1. Талес... 275
2. Анаксимандър... 288
3. Анаксимен... 292
Б. Питагор и питагорейците... 297
 
С. Елеатската школа... 347
1. Ксенофан... 349
2. Парменид... 355
Д. Философията на Хераклит... 388
1. Логическият принцип... 392
 
Е. Емпедокъл. Левкип и Демокрит... 410
1. Емпедокъл... 410
 
Ф. Анаксагор... 434
1. Общият принцип на мисълта... 444
2. Хомеомериите... 450
3. Съотношение на двете страни... 457

Author :
Hegel, G. W. F.
Translator:
  • Дончев, Генчо
Place :
  • Sofia
Publisher :
Наука и Изкуство
Series :
Философско наследство
Pages :
488
Cover:
  • Hardcover
  • Dust jacket
Language :
  • Bulgarian
Year :
1982
Condition :
90
Notes :
  • Underlined words on few pages
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+