Афоризми за житейската мъдрост

Встъпителна студия на Исак Паси, Schopenhauer, Arthur, Наука и Изкуство, Класическо наследство, Pages: 196, Bulgarian, Year: 1991, Bulgaria
Афоризми, паренези и философски размисли за морала, изкуството, морала в изкуството и изкуството в морала.
6.00 
EAP19040301BG
1 item/s
Шопенхауер отхвърля хилядолетната традиция, поставяща морала в пряка зависимост от разума и знанието, и го показва като епифеномен на волята.
Author :
Schopenhauer, Arthur
Editor:
  • Василева, Люба
Translator:
  • Михайлова, Красимира
Place :
  • Sofia
Publisher :
Наука и Изкуство
Series :
Класическо наследство
Pages :
196
Language :
  • Bulgarian
Year :
1991
Condition :
95
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+