Сътворението

Vidal, Gore, Народна култура, Pages: 656, Paperback, Bulgarian, Year: 1989, Bulgaria
Забележително постижение в областта на романизираната история.
8.00 
EAP19040701BG
1 item/s
Сътворението е книга за загадката на Битието, разгадавана от Перикъл, Демокрит, Дарий, Ксеркс, Буда, Конфуций... Вечните въпроси за природата на човека и за условията на неговото съществуване налагат неизбежно едно сравнение между духовното, социалното и политическото развитие на древните общества и на нашата съвременност. Това сравнение постоянно ни напомня за факта, че физическото разнообразие на човешкия род е точно толкова удивително колкото и единството на човешката природа и духовни търсения.
Author :
Vidal, Gore
Translator:
  • Михайлова, Незабравка
Place :
  • Sofia
Publisher :
Народна култура
Pages :
656
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1989
Condition :
85
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+