Теория на финансите

Adamov, Velichko, Ценов, Pages: 465, Paperback, Bulgarian, Year: 1993, Underlined words on few pages, Minor blemishes on jacket, Bulgaria
3.00 
EAP19040702BG
1 item/s
Учебникът представя основните методи и форми на държавно финансово разпределяне, както и на финансово управление на фирмите на фона на утвърдените концепции на неокласицизма и кейнсианската школа, които представляват двете крайности в икономическото и финансово мислене.
Author :
Adamov, Velichko
Place :
  • Svishtov
Publisher :
Ценов
Pages :
465
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1993
Condition :
75
Notes :
  • Minor blemishes on jacket
  • Underlined words on few pages
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+