Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI-начале XII вв

Toth, Imre, БАН, Pages: 360, Paperback, Russian, Year: 1985, Bulgaria
Предлагаемая вниманию читателя книга является первой попыткой монографического описания процессов возникновения руской редакции древноболгарского языка, основанной на изучении 10 рукописей конца XI - начала XII вв.
3.00 
EAP19041601RU
1 item/s

Първо монографично изследване на възникването на руската редакция на старобългарския литературен език. Детайлно са проследени отделните фонетични и морфологични промени, открити в писмените паметници. Прецизен анализ на русизмите, възникнали на руска почва.

Циклостилно издание

Author :
Toth, Imre
Place :
  • Sofia
Publisher :
БАН
Pages :
360
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Russian
Year :
1985
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+