Философия на историята, Том 1

Духът на Изтока, Hegel, G. W. F., Eurasia Academic Publishers, Imago Mundi, Pages: 320, Paperback, Bulgarian, Year: 1995, Bulgaria
Свободата като исторически процес на саморазвитие на духа.
8.00 
EAP19030904BG
1 item/s
Поредният том от поредицата “IMAGO MUNDI” представя първата книга от най-значителното философско-историческо съчинение на Хегел. Според великия диалектик свободата на човека съвпада със съзнанието за неговата свобода, така че развитието на свободата е и развитие на съзнанието, мисловен процес или логическо развитие, в което понятието свобода последователно преминава през различни и необходими етапи или моменти. Философската история на Хегел дава не просто картината на човешкото развитие, тя е израз на космическия процес, в който светът се осъществява в самосъзнанието като дух.
Author :
Hegel, G. W. F.
Editor:
  • Gradinarov, P. I.
Place :
  • Sofia
Publisher :
Eurasia Academic Publishers
Series :
Imago Mundi
Pages :
320
Cover:
  • Paperback
Language :
  • Bulgarian
Year :
1995
Condition :
98
Ships from :
Bulgaria

No posts found

Write a review
+